W dobie XXI wieku wielokrotnie musimy zaciągać pożyczki. Oczywiście najchętniej biorą je ludzie w młodym i średnim wieku. Nie jest jednak powiedziane, że na takie kredyty bankowe bądź też pożyczki w parabankach nie decydują się też seniorzy. Zastanówmy się w związku z tym, ilu Polaków bierze bądź jest skłonnych zaciągnąć taki kredyt….